Alink Bouwadvies

Diensten

Home »  Diensten

Bestekken en technische omschrijvingen

Heeft u verbouwingsplannen, dan kunnen wij een helder en praktisch plan uitwerken waar de aannemer mee kan worden aangestuurd. Een plan dat zowel door de particulier klant als de aannemer begrepen wordt en duidelijk is.

STABU bestek (Standaardbestek Burger- & Utiliteitsbouw)? Wij hanteren wel de STABU volgorde, maar werken in onze eigen stijl en heldere bewoording uw verbouwingsplannen tekstueel uit. In ons bestek komen alle aspecten aan de orde, zodat u en de aannemer duidelijk is wat er van elkaar wordt verlangd.

Bouwbegeleiding

Als onderdeel van het totale pakket, maar ook uitsluitend gebruik maken van onze diensten voor bouwbegeleiding is bij ons mogelijk.

Bouwkundige keuringen

Met een keuring is het de bedoeling de huidige staat van de woningen of bedrijfspand in kaart te brengen.
Bij ons behoren alle bouwkundige keuringen tot de mogelijkheid – een keuring aan een Haagsche portiekwoning, maar ook aan een vrijstaande villa of een bedrijfspand.
De volgende bouwkundige keuringen worden onderscheiden:

 • NHG keuringen
 • Bouwkundige (aankoop) keuringen
 • Bouwkundige (verkoop) keuringen
 • Oplevering nieuwbouw

Bouwkundig tekenwerk

Het belangrijkste onderdeel van de omgevingsvergunning zijn de bouwkundige tekeningen.
Wij werken met de laatste software, waaronder AutoCAD, SketchUp en zelfs 3D-modellen, uw verbouwingsplannen uit.
U ontvangt desgewenst de tekeningen per e-mail en / of per post.
Oude bouwtekeningen worden gedigitaliseerd. Wij meten uw woning digitaal op indien er geen oude bouwtekeningen zijn.

Kostenramingen

Wij werken met het calculatieprogramma Kraan uw verbouwing in detail uit.

MJOP (meerjaren onderhoudsplanningen)

Er zijn meerjaren onderhoudsplannen opgesteld voor een Woningbouwvereniging, Beheerskantoren, maar ook direct voor particuliere VvE’s. Vooral onder particuliere woningbezitters gaat men zich steeds meer realiseren dat vakkundig onderhoud belangrijk is voor het behoud van hun bezit.
Onverwachtse hoge uitgaven vanwege een daklekkage, een kapotte riolering of andere problemen kunnen in de meeste gevallen met een Meerjaren Onderhoudsplan voorkomen worden.

Wij stellen in goed overleg met de opdrachtgever een eenvoudig, helder en makkelijk leesbaar plan op.

Ons basis meerjaren onderhoudsplan bestaat uit:

 • een inspectie met digitale opnames,
 • een rapportage met een tekstuele uitleg per onderdeel,
 • een aantal fotobladen met gedetailleerde foto’s,
 • een kostenraming met hoeveelhedenstaat,
 • een tabel met conditiemeting,
 • en de te verwachten kosten over 15 jaar.

Omgevingsvergunning / bouwvergunning

Met de nieuwe omgevingsvergunning is er voor de aanvrager het een en ander veranderd. Hoofdzakelijk op het gebied van bestaande bouw, maar ook enkele nieuwbouw objecten, zijn de revue gepasseerd. U kunt bij ons terecht voor:

 • dakopbouwen
 • dakkapellen
 • dakterrassen
 • gevelwijzigingen
 • kelders
 • kleine nieuwbouw
 • uitbreidingen
 • samenvoegingen of splitsing van appartementen

Het tekenwerk wordt altijd met de nieuwste versie van AutCAD uitgewerkt. Deze tekeningen kunnen niet alleen door de Gemeente, maar ook door de opdrachtgever per e-mail worden ontvangen en ingezien.

De onvermijdelijk regels in de bouw komen we niet onderuit. Ook dit wordt via ons bureau geregeld met een betrouwbare en kundige partner.

Onderzoek en rapportages

Twijfelt u over de geleverde kwaliteit van de verbouwingswerkzaamheden? Bent u ontevreden over het uitvoerend bedrijf?
Wij hebben de kennis en ervaring om uw twijfels weg te nemen en uw problemen op te lossen.

Conditiemeting

Alink bouwtechnisch adviesbureau biedt de service om de conditie van uw pand of woning te meten op kwaliteit en structuur. Met de NEN2767 conditiemeting kunnen wij exact uitrekenen hoe uw project aangepakt kan worden en hoe het er met de structuur aan toe is.